Forslag teaterrute

Her et et forslag til teaterrute for sesongen 2018/19

Teaterrute skjermbilde 2018 og 19

Forklaringer:

SK = Saftkrukka

SK 17 = Øvelse fra 17:00